Historie

Historie

Geschiedenis van het HOC … in vogelvlucht

Het Helmonds Oranje Comité is officieus van start gegaan in de mei-dagen van 1945. De toenmalige burgmeester verzamelde een groep “bekende” Helmonders om zich heen om de bevrijdingsfeesten te organiseren. In die dagen werd het comité nog jaarlijks benoemd door de burgemeester. Na afloop van de festiviteiten werd het comité ook weer door de burgemeester ontslagen van zijn diensten. Deze praktijk kreeg een wending in 1948 (de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana). Het comité kreeg een wat vastere vorm en een eigen bestuur. Het Comité is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het Helmonds Bevrijdings Monument (thans aan het Hortensiapark gelegen).

Traditioneel is altijd wel de link met de gemeente gebleven. De burgemeester van Helmond is ambtshalve nog steeds betrokken bij de stichting. Een overblijfsel uit vroeger jaren is de statutaire verplichting om de burgemeester om advies te vragen bij de benoeming van een nieuwe voorzitter. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er al rechtvoorgangers van het comité geweest van voor 1948 maar dat is niet met zekerheid te stellen. Er zijn foto’s in het regionaal historisch archief die ons doen aannemen dat er reeds rond 1890 een comité in Helmond actief was. Schriftelijke bewijzen zijn hier echter niet voor te vinden.

Ontwikkeling tot het huidige HOC

In de jaren 50 van de 20e eeuw organiseerde het comité vooral aubades en serenades in de stad. Na de annexatie van Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis werden de betreffende comités toegevoegd aan het HOC. Traditioneel putten deze 3 kerkdorpen nog jaarlijks subsidie uit de centrale pot en vallen ze voor de vergunningen en verzekeringen onder het HOC. Nog jaarlijks bezoekt het dagelijks bestuur van het HOC de diverse activiteiten in de kerkdorpen en ze zijn er graag te gast.

In de tijd van het Centraal Oranje Comité

Lang heeft het comité de naam Centraal Oranje Comité gedragen maar vanwege ongewilde associaties met het COC is de naam aangepast in HOC. Het centrale verwees naar de centrale rol die het comité vervulde ten opzichte van de kerkdorpen. Een markante persoon die jarenlang in het bestuur heeft gezeten namens Stiphout is Harrie Lambregts. Een andere markante Helmonder die jarenlang de functie secretaris en vice voorzitter heeft uitgeoefend is Jan Duijvelaar. Het is met name zijn verdienste geweest dat het comité de huidige opzet heeft gekregen en de omvang die het nu heeft.

Tot ver in de jaren 90 vergaderde het bestuur van het HOC op het Helmondse Kasteel. De centrale bestuursvergaderingen werden altijd daar gehouden. De leden van het comité dragen een zilveren geëmailleerde speld waarop het wapen van Helmond (in oranje) staat afgebeeld.

Slingermarkt

In de jaren 80 werd het fenomeen slingermarkt ingevoerd door toenmalig bestuurslid Fieke Boekhorst. Onder haar aanvoering is de slingermarkt uitgegroeid tot een begrip in de regio.

De slingermarkt trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Helmond en door de combinatie met muziek is het een grote trekker geworden. Sedert 2010 is de slingermarkt fors uitgebreid en zijn er ook kramen beschikbaar voor verenigingen die hun waar aan de man willen brengen of op een speciale manier aandacht willen vragen voor hun vereniging/instelling. In het centrum van de stad is ook een echte boekenmarkt voor de echte liefhebbers van het boek.

Het 60 jarig jubileum

In het jaar 2008 heeft het HOC zijn 60 jarig jubileum gevierd met veel festiviteiten. De slingermarkt was extra feestelijk en er was bijzonder veel muziek in de stad te vinden. Een grote regionale artiestenshow trok door Helmond waarbij ze in Stiphout, Mierlo Hout en in Helmond op de markt optredens hebben verzorgt.

In het kader van het 60 jarig bestaan is een bijzondere Oranjekrant uitgegeven door weekblad Traverse. Twee oud burgemeesters hebben een geweldig intervieuw gegeven en op 30 april zelf is het bestuur met de 2 oud burgemeesters (Geukers en van Elk) en natuurlijk met de toenmalig burgemeester Jacobs, op pad geweest.