Algemeen

Algemeen

Wie zijn wij?

Het Helmonds Oranje Comité is een stichting die de jaarlijkse viering van de festiviteiten rondom Koningsdag in Helmond organiseert. De stichting doet dit met vrijwilligers die de organisatie van de slingermarkt, aubades en serenades, muziekoptredens, Kindervrijmarkt en andere activiteiten op zich heeft genomen. De stichting Helmonds Oranje Comité is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.

Konings Feesten Helmond

Tijdens de Koningsfeesten Helmond is er genoeg te beleven in het centrum voor jong en oud!

Helmond City Events

Maakt zich hard voor laagdrempelige
en gezellige evenementen in Helmond.

Gemeente Helmond

De gemeente Helmond zet zich in voor het organiseren voor een koningsdag voor jong en oud. 

De stichting is geheel afhankelijk van sponsoring, donaties en de subsidie van de gemeente Helmond. In 1999 is met de nota “Binnenstad nog bruisender” een aanzet gegeven voor het verder uitbouwen van de activiteiten in de binnenstad. De laatste jaren is wat meer accent komen te liggen op muziek op diverse podia in het centrum. Als comité zijn we sterk afhankelijk van belangenloze inzet van vrijwilligers, verenigingen en instellingen in Helmond en daarbuiten. Het Helmonds Oranje Comité heeft in 2008 haar 60-jarig bestaan gevierd  met een keur aan activiteiten.

Voor het Helmondse Kasteel werd op de dag van Koningsdag altijd de traditionele serenade aan de gedecoreerden gebracht, altijd een mooi moment waarbij een extra feestelijk tintje wordt gegeven voor de onderscheiden stadsgenoten. De ontvangst van de gedecoreerden valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur maar het Helmonds Oranje Comité geeft altijd graag acte de presence. Ieder jaar wordt de serenade verzorgd door een ander muziekkorps. Dat gaat in onderling overleg zodat ieder muziekkorps in de stad een keer aan de beurt komt. De ontvangst van de gedecoreerden ademt altijd een sfeer van reünie en is een bijzonder gezellige bijeenkomst. 


Door de vele gedecoreerden die onze gemeente kent zijn  ontvangst en aubade dit jaar in het Speelhuis.

Aanvraag Koninklijke onderscheidingen

Iedereen heeft de mogelijkheid om voor een ander een Koninklijke onderscheiding aan te vragen. Op onderstaande link kunt u het formulier downloaden om een onderscheiding aan te vragen. De aanvraag voor een onderscheiding moet voor een bepaalde tijd bij de gemeente van de te decoreren persoon binnen zijn. Informatie kunt u altijd opvragen bij de betreffende gemeente. De uiteindelijk ingevulde aanvraag, met steunbetuigingen, moet worden gericht aan de Burgemeester.

Wijziging veiligheid en handhaving

Met ingang van 2012 is er het een en ander gewijzigd met betrekking tot de aansturing en de handhaving tijdens de viering van Koningsdag in Helmond. Bij mooi weer komen er meer dan 30.000 bezoekers naar Helmond en de richtlijnen met betrekking tot veiligheid zijn veel scherper geworden. Dat heeft er toe geleid dat in goed overleg met de Gemeente Helmond de richtlijnen voor de handhaving en het stroomlijnen van de vele bezoekers scherper bekeken gaat worden. Het Oranjecomité organiseert weliswaar de festiviteiten van Koninginnedag maar de Stichting Helmond City Events heeft de formele organisatie op zich genomen. Aanwijzingen van het bevoegd gezag dienen op de dag zelf dan ook stipt opgevolgd te worden om de veiligheid en het plezier van iedereen te garanderen.