Bestuur

» Bestuur

Het bestuur van het Helmonds Oranje Comité wordt gevormd door de volgende personen:

 

Voorzitter Engelbert Obers
Secretaris Ron Peters
PR & Communicatie (Vice Voorzitter) Inge Pebesma
Penningmeester Paul Slegers
DB Lid (Binnenstad) Wouter-Jan Verschuren
DB Lid (Muziek) Ties Roffelsen

Adresgegevens:

Bakelsedijk 76
5701 HD Helmond
Email: info@helmondsoranjecomite.nl

Bankrekening: NL75ABNA0523027575
Kamer van Koophandel Oost Brabant; 41090639

Onder het bestuur fungeren een aantal commissies

Binnenstad
Wouter-Jan Verschuren

Muziek
Ties Roffelsen

De kerkdorpen

Onder het bestuur van het Helmonds Oranje Comité fungeren ook de voormalige kerkdorpen Mierlo-Hout en Stiphout. Vanuit deze besturen zit een afvaardiging in het  algemeen bestuur van het HOC. De organisatie van de festiviteiten in de kerkdorpen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de eigen comités. Voor de vergunningaanvraag en de BUMA-rechten zijn de comités aangesloten bij het HOC.

Stiphout:
Mierlo-Hout:

Subsidie aanvragen

Het Helmonds Oranje Comité is geheel afhankelijk van subsidie van de gemeente Helmond, de ondernemersverenigingen in Helmond, de Horecavereniging Markt e.o. en het Centrummanagement.
Het Helmonds Oranje Comité krijgt nog wel eens subsidieaanvragen uit woonwijken in Helmond om Koninginnedag financieel te ondersteunen. De stichting kan deze aanvragen niet honoreren omdat deze aanvragen niet passen in het gemeentelijk beleid om de viering van Koninginnedag centraal te organiseren en te financieren.

Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

Het Helmonds Oranjecomité is aangesloten bij de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.
Secretariaat:
Weidsteeg 173, 4102 AC Culemborg

KBOV_PMS_logo_def_outline

 

E. secretariaat@oranjebond.nl
W: www.oranjebond.nl

Onderscheidingen bestuursleden en oud bestuursleden

Lid in de orde van Oranje Nassau

on_lid

De heer R. Peters (29 april 2014)
Mevrouw  M.  Luijben-Reemers (29 april 2006)
De heer H. Martens (29 april 2006)
De heer P. van Rooij (29 april 2006)
De heer A. van Beers (29 april 2007)

Drager Gouden Bondsspeld van de Bond van Oranjeverenigingen
De heer J. Kuijpers (80-er jaren)
De heer J. Duijvelaar (80-er jaren)
De heer G. Ehrismann (2005)
De heer F. Coolen (2011)

Bronzen Medaille aan draaglint van de Chr. Bond
De heer R.R.J.B. Peters (1998)